PARKING P24 PREMIUM

Parking Aeropuerto Modlin

Żołnierzy Września 10, Stanisławowo

PARKLOT > Aeropuerto de Varsovia-Modlin > Parking PARKING P24 PREMIUM

Información general

Parking P24 Aeropuerto de Modlin se especializa en dar servicio a los clientes del aeropuerto de Varsovia – Modlin. Disponemos de plazas de aparcamiento en las inmediaciones del aeropuerto. El tiempo de acceso es de 5 minutos. La seguridad 24 horas, la vigilancia 24 horas al día, la iluminación, la vigilancia adicional de una empresa de seguridad y el seguro garantizan la seguridad de los vehículos estacionados.

Además de la protección del vehículo organizada profesionalmente, ofrecemos un servicio de transporte gratuito al aeropuerto, justo a la entrada de la terminal. El aparcamiento está situado cerca del aeropuerto, por lo que el tiempo de traslado es de sólo unos minutos. Esto le ahorra tiempo y dinero.

 • Ahorrarás hasta un 50% del precio en comparación con el aparcamiento del aeropuerto.
 • No tienes que caminar hasta el aeropuerto.
 • No tiene que caminar desde el aparcamiento hasta la sala de salidas. Proporcionamos un servicio de transporte gratuito para el conductor y su familia hasta las puertas de la terminal.
 • .
 • Reserva gratuita de plazas te evitará los nervios de buscar aparcamiento en el último momento antes de la salida.
 • .
 • Cuando vuelvas no tendrás que esperar en la cola del peaje. Simplemente llámenos y nuestro conductor le llevará al aparcamiento.
 • .
 • Nuestro aparcamiento está equipado con un compresor para inflar los neumáticos y un arrancador en caso de baterías descargadas,
 • .
 • Tenemos una amplia sala de espera, donde podrá esperar fácilmente a otros viajeros.
 • La sala de espera está equipada con TV, WC y WiFi gratuito.
 • Para los olvidadizos es posible facturar con la posibilidad de imprimir la tarjeta de embarque.
.  
Ofrecemos el más alto estándar de seguridad >
.
  .
 • Supervisión de los coches que entran y salen del aparcamiento 24/7
 • .
 • Procedimientos de señalización y control de las salidas del aparcamiento, para que ninguna persona no autorizada pueda salir del mismo
 • .
 • Iluminación de la zona de aparcamiento
 • .
 • Vallado de la zona de aparcamiento
 • .
 • Puerta de entrada
 • .
 • Sistema de seguridad por una empresa externa
 • Sistema de seguridad por una empresa externa
 • Sistema de vigilancia con cámaras diurnas/nocturnas de última generación
 • Sistema de seguridad
 • Seguro  – nos responsabilizamos del Coche que se nos confía
 • .

  El parking Modlin 24 – es totalmente profesional. Garantizamos su satisfacción con los servicios que prestamos
  No espere y reserve ya una plaza en nuestro parking del aeropuerto de Varsovia Modlin.

  Te invitamos.

Opiniones

4.9
 • Dojazd
  4.5
 • Standard
  4.4
 • Obsługa
  4.7
 • Transfer
  4.8

SANTO MAROTTA

16.02.2022 11:40

Leer más Opiniones sobre PARKING P24 PREMIUM (1244)

Mapa

Información jurídica

Realizując obowiązek przewidziany w art. 12a pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287), Usługodawca niniejszym informuje Państwa o podziale obowiązków związanych z zawieraną za pośrednictwem Serwisu umową dotyczącą usługi parkingowej pomiędzy Usługodawcą a podmiotami, będącymi właścicielami parkingów, którzy prezentują swoje oferty na Serwisie Usługodawcy. Jednocześnie wskazujemy, że wszelkie oferty dostępne na Serwisie Usługodawcy pochodzą od podmiotów będących przedsiębiorcami.

Rolą Usługodawcy jest:

 1. Umieszczanie w serwisie ofert usług parkingowych w brzmieniu przekazywanym przez właścicieli parkingów lub osoby odpowiedzialne za współpracę, w tym w zakresie cen. Usługodawca nie ma bowiem wpływu na wysokość ww. cen, nie modyfikuje ich oraz zawsze przekazuje najbardziej aktualne ceny, jakie udostępniają Parkingi oraz Partnerzy.

 1. Udzielanie podróżnym mailowo następujących informacji dotyczących głównych właściwości usługi:

 • lokalizacja Parkingu, dane kontaktowe do obsługi Parkingu;

 • Informacji dotyczących transferów, ewentualnie ich braku, w szczególności czasu ich trwania;

 • wszelkich udogodnieniach oferowanych przez Parking;

 • informacji o wymaganiach językowych, w przypadku, gdy skorzystanie przez podróżnego z niektórych usług parkingowych będzie zależało od skutecznej komunikacji ustnej;

 • informacji o dostępności usług parkingowych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, a także, na wniosek podróżnego, dokładne informacje na temat możliwości ich dostosowania do jego potrzeb.

 1. Umieszczanie w serwisie informacji o:

 • cenie usługi parkingowej i sposobie dokonania zapłaty;

 • rodzaju dodatkowych kosztów, którymi Użytkownik może zostać obciążony;

 • prawie do rozwiązania przez Użytkownika umowy dotyczącej Usługi parkingowej w czasie przewidzianym przez Regulamin Serwisu przed rozpoczęciem Usługi parkingowej;

 • nazwie handlowej, adresie, wskazówkach dojazdu i godzinach pracy parkingu.

 1. Umożliwienie rezerwacji i zakupu usługi parkingowej oraz usług dodatkowych oferowanych przez Parking.

 1. Umożliwienie zakupu do usługi parkingowej ubezpieczenia oferowanego przez Partnera zewnętrznego niezwiązanego umową z Parkingiem – Inter Partner Assistance S.A.

 1. Dostarczanie indywidualnych informacji handlowych o ofertach Użytkownikom, którzy skontaktowali się z Serwisem za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. Prowadzenie obsługi wynikającej z zawartych przez Użytkownika Umów, przez co rozumie się w szczególności przekazywanie informacji dotyczących rezerwacji od Parkingu oraz przekazywanie informacji od firmy ubezpieczeniowej, w przypadku takiego zakupu przez Użytkownika.

 1. Umożliwienie Użytkownikowi dokonywania zmian w rezerwacji w czasie przewidzianym przez Regulamin, przekazywanie wszelkich innych informacji mających wpływ na realizację Usługi parkingowej, a także wsparcie w zakresie komunikacji Użytkownika z Parkingiem w trakcie trwania Usługi parkingowej.

 1. Rozpatrywanie reklamacji z zakresu własnej działalności i świadczonych Usług, w szczególności procesu sprzedaży – poprawności i jakości obsługi w procesie sprzedaży usług dostępnych w ofercie Serwisu oraz obsługi posprzedażowej.

Rolą Parkingu jest:

 • dostarczanie do Usługodawcy ofert parkingu, w tym informacji o cenie usługi obejmującej w szczególności postój samochodu na terenie parkingu oraz ceny dodatkowych usług, z których korzysta Użytkownik;

 • dostarczanie do Usługodawcy danych i informacji niezbędnych do realizacji Usług parkingowych;

 • udostępnianie Usługodawcy prezentacji zdjęć parkingu i samochodów transferowych w dostarczanych do Usługodawcy ofertach;

 • należyte wykonanie Umowy zawartej z Użytkownikiem;

 • rozpatrywanie reklamacji, których przedmiotem jest nienależyte wywiązanie się z Umowy przez Parking.

Reserva

Bezpłatne anulowanie lub zmiana rezerwacji