Park for you

Parking Aeropuerto Okecie

ul. Słowikowskiego 75, 05-092 Warszawa – Raszyn

PARKLOT > Aeropuerto de Varsovia-Chopin > Parking Park for you

Información general

El parking Okęcie está situado en una excelente ubicación, que permite llegar a las terminales del aeropuerto Chopin en pocos minutos. Guardias de seguridad altamente cualificados y un sistema de decenas de modernas cámaras se encargan del lugar. El aparcamiento ofrece servicios adicionales. En una de las casi 1.000 plazas de aparcamiento, su coche estará completamente seguro. Un socio reputado en materia de viajes, que goza de excelentes críticas de cientos de clientes.

Aparcamiento moderno y seguro

.

Un sistema de control de TV que funcione bien garantiza la plena seguridad de su coche. Decenas de cámaras y personal de seguridad se encargarán de que su coche permanezca totalmente seguro. El aparcamiento está vallado y equipado con una puerta de entrada. Lo utilizan agencias de viajes de renombre y clientes corporativos.

Instalaciones

Muchas facilidades

.

Si necesitas transporte al aeropuerto, no será un problema en absoluto. Un autobús de enlace con aire acondicionado le llevará a usted y a su equipaje a la terminal. A su regreso, el personal del aparcamiento le recogerá. Los autobuses están equipados con aire acondicionado. Esperan a los clientes en el lugar. El aparcamiento emplea permanentemente a una docena de conductores, que están de servicio las 24 horas del día. Acceso rápido y gratuito a Internet en las instalaciones. Esta es una buena opción para las personas que desean consultar sus correos electrónicos justo antes de partir. Servicios higiénicos gratuitos. Asistencia mecánica in situ, carga de baterías y asientos de coche disponibles.

Servicio de alta calidad a un precio asequible

.

Un importante punto a favor de este aparcamiento es el bajo precio. La buena relación calidad-precio hace que este sea uno de los aparcamientos más populares situados en la zona de Okęcie.

Galería de fotos

Mapa

Información jurídica

Realizując obowiązek przewidziany w art. 12a pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287), Usługodawca niniejszym informuje Państwa o podziale obowiązków związanych z zawieraną za pośrednictwem Serwisu umową dotyczącą usługi parkingowej pomiędzy Usługodawcą a podmiotami, będącymi właścicielami parkingów, którzy prezentują swoje oferty na Serwisie Usługodawcy. Jednocześnie wskazujemy, że wszelkie oferty dostępne na Serwisie Usługodawcy pochodzą od podmiotów będących przedsiębiorcami.

Rolą Usługodawcy jest:

 1. Umieszczanie w serwisie ofert usług parkingowych w brzmieniu przekazywanym przez właścicieli parkingów lub osoby odpowiedzialne za współpracę, w tym w zakresie cen. Usługodawca nie ma bowiem wpływu na wysokość ww. cen, nie modyfikuje ich oraz zawsze przekazuje najbardziej aktualne ceny, jakie udostępniają Parkingi oraz Partnerzy.

 1. Udzielanie podróżnym mailowo następujących informacji dotyczących głównych właściwości usługi:

 • lokalizacja Parkingu, dane kontaktowe do obsługi Parkingu;

 • Informacji dotyczących transferów, ewentualnie ich braku, w szczególności czasu ich trwania;

 • wszelkich udogodnieniach oferowanych przez Parking;

 • informacji o wymaganiach językowych, w przypadku, gdy skorzystanie przez podróżnego z niektórych usług parkingowych będzie zależało od skutecznej komunikacji ustnej;

 • informacji o dostępności usług parkingowych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, a także, na wniosek podróżnego, dokładne informacje na temat możliwości ich dostosowania do jego potrzeb.

 1. Umieszczanie w serwisie informacji o:

 • cenie usługi parkingowej i sposobie dokonania zapłaty;

 • rodzaju dodatkowych kosztów, którymi Użytkownik może zostać obciążony;

 • prawie do rozwiązania przez Użytkownika umowy dotyczącej Usługi parkingowej w czasie przewidzianym przez Regulamin Serwisu przed rozpoczęciem Usługi parkingowej;

 • nazwie handlowej, adresie, wskazówkach dojazdu i godzinach pracy parkingu.

 1. Umożliwienie rezerwacji i zakupu usługi parkingowej oraz usług dodatkowych oferowanych przez Parking.

 1. Umożliwienie zakupu do usługi parkingowej ubezpieczenia oferowanego przez Partnera zewnętrznego niezwiązanego umową z Parkingiem – Inter Partner Assistance S.A.

 1. Dostarczanie indywidualnych informacji handlowych o ofertach Użytkownikom, którzy skontaktowali się z Serwisem za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. Prowadzenie obsługi wynikającej z zawartych przez Użytkownika Umów, przez co rozumie się w szczególności przekazywanie informacji dotyczących rezerwacji od Parkingu oraz przekazywanie informacji od firmy ubezpieczeniowej, w przypadku takiego zakupu przez Użytkownika.

 1. Umożliwienie Użytkownikowi dokonywania zmian w rezerwacji w czasie przewidzianym przez Regulamin, przekazywanie wszelkich innych informacji mających wpływ na realizację Usługi parkingowej, a także wsparcie w zakresie komunikacji Użytkownika z Parkingiem w trakcie trwania Usługi parkingowej.

 1. Rozpatrywanie reklamacji z zakresu własnej działalności i świadczonych Usług, w szczególności procesu sprzedaży – poprawności i jakości obsługi w procesie sprzedaży usług dostępnych w ofercie Serwisu oraz obsługi posprzedażowej.

Rolą Parkingu jest:

 • dostarczanie do Usługodawcy ofert parkingu, w tym informacji o cenie usługi obejmującej w szczególności postój samochodu na terenie parkingu oraz ceny dodatkowych usług, z których korzysta Użytkownik;

 • dostarczanie do Usługodawcy danych i informacji niezbędnych do realizacji Usług parkingowych;

 • udostępnianie Usługodawcy prezentacji zdjęć parkingu i samochodów transferowych w dostarczanych do Usługodawcy ofertach;

 • należyte wykonanie Umowy zawartej z Użytkownikiem;

 • rozpatrywanie reklamacji, których przedmiotem jest nienależyte wywiązanie się z Umowy przez Parking.

Reserva

Bezpłatne anulowanie lub zmiana rezerwacji